ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 

Generalforsamling 2015

15.04.2015 - 17:48

Regnskabet for 2014 og budgettet for 2015 blev godkendt på Producentforeningens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015.

Producentforeningen har den 24. marts 2015 afholdt den ordinære generalforsamling for 2015. Generalforsamlingen er foreningens øverste besluttende myndighed, og det er på generalforsamlingen, at foreningens regnskab og budget skal godkendes.
 
Den skriftlige årsberetning er udsendt til alle medlemmer og kan læses her. I løbet af 2014 fik vi både nyt medieforlig og nyt filmforlig, og det har krævet mange ressourcer af sekretariatet. Der er fortsat stort fokus på rettigheder, og fastholdelse af rettigheder hos producenterne, og både medie- og filmforlig må betragtes som tilfredsstillende. Beretningen beskriver desuden hvad der er sket i løbet af året på overenskomstområdet, og man kan læse om både faste og enkeltstående projekter, om årets gang i Interactive Denmark og Nordic Game Institute samt om branchearrangementer som Copenhagen TV Festival, Tv-prisen, True Award og Spilprisen.

Årsregnskabet for 2014, som var sendt ud til alle medlemmer med indkaldelsen til generalforsamling, blev godkendt af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skulle desuden tage stilling til bestyrelsens forslag til budget 2015, herunder kontingent for medlemmerne. Begge dele blev godkendt af generalforsamlingen. Kontingentet for 2015 fastholdes på samme niveau som hidtil, og det betyder et ordinært kontingent på 8.000 kr. om året ekskl. moms samt et rettighedskontingent på 15%, dog maks. 50.000 kr. om året for ordinære medlemmer og 17%, dog maks. 55.000 kr. om året for associerede medlemmer. Indmeldelsesgebyret fastholdes på 4.000 kr. ekskl. moms.

Christian Sanderhage, Deloitte, blev valgt som foreningens revisor.