ForeningenNyhederKalenderVidenProducenternes PlanetMedlemslisteOverenskomster
 

Associeret medlemskab

Tv-producenter kan være associerede medlemmer af Producentforeningen. Associerede medlemmer er ikke omfattet af foreningens overenskomster og andre aftaler og kan ikke vælges til foreningens bestyrelse.

Associerede medlemmer har mulighed for at deltage i alle foreningens aktiviteter, f.eks. medlemsmøder og andre møder, hvor tv-gruppens medlemmer inviteres, foruden at de kan anvende en række af foreningens services. De har dog ikke stemmeret i foreningens kompetente forsamlinger og kan ikke vælges til foreningens bestyrelse.

Et associeret medlem er ikke omfattet og forpligtet af foreningens kollektive aftaler f.eks. i forhold til overenskomstparter. På medlemslisten på pro-f.dk er det markeret hvilke virksomheder, der er associerede medlemmer.
 
Se desuden foreningens vedtægter.